Kentutologi - Last Part

Huff akhirnya wen bisa melaporkan hasil pamungkas riset wen menyoal kentutologi sebelum wen resmi berpamitan dari blog ini hehe check this out buzz..buzz..buzz..
Cirine wong seko entute (ciri orang dari kentutnya) :
Wong sing ORA JUJUR
> Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo.
Wong GOBLOG
> Wong sing ngempet ngentut sampai jam-jam-an.
Wong sing JEMBAR WAWASAN'E
> Wong sing ngerti kapan kudu ngentut.
Wong sing SENGSORO
> Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut.
Wong sing MISTERIUS
> Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti.
Wong sing GUGUPAN
> Wong sing ujug-2 nyetop entute nek pas lagi ngentut.
Wong sing PERCOYO DIRI (PD)
> Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune mesti wangi.
Wong sing KEJEM (SADIS)
> Wong sing nek ngentut terus dikibasno nang koncone.
Wong sing ISINAN
> Wong sing nek ngentut terus ke'isinan dhewe.
Wong sing STRATEGIS
> Wong sing nek ngentut ning ngarep'e wong lio iso nylamurke entut'e nganti wong liya ora kepikiran maneh.
Wong sing BODHO
> Wong sing nek bar ngentut terus ambegan njero2 dienggo ngganti entute sing metu.
Wong sing GEMI
> Wong sing nek ngentut metune diatur sethithik2.
Wong sing SOMBONG
> Wong sing seneng ngambu entute dhewe.
Wong sing RAMAH
> Wong sing seneng ngambu entute wong liyo.
Wong sing ORA RAMAH
> Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk-2.
Wong sing KEKANAK-KANAK'AN
> Wong sing senenge ngentut nang njero banyu ben iso ngematno munine blekuthuk2
Wong sing ATLETIS
> Wong sing nek ngentut karo ngeden.
Wong JUJUR
> Wong sing ngakoni nek awak'e bar ngentut.
Wong PINTER
> Wong sing iso niteni ambune entut wong lione.
Wong SIAL
> Wong sing dientuti terus karo wong lio.
Wong sing KURANG KONTROL DIRI
> Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase.
Wong sing ORA IKHLAS
> Nggak mambu entute dewe wong liya sing mambu muring2.
Wong sing GEMI
> Wong sing menowo ngentut metune swara entut di-endat-2 dadi ping 7.
Wong sing SOK AMAL
> Wong sing menowo ngentut metune dibrolno sak ampase.
Wong RA NGGENAH
> Angger ngentut silite ditempeli terompet ben samsaya banter swarane.
Wong RA UMUM
> Yen ngentut dilagokake (dilagukan)
Wong PENSIUNAN PRAJURIT
> Yen ngentut di-penggak-2 kareben swarane kadya unining bedil.
Wong RA SABARAN
> Wis ngueden methuthut ra muni entute malah bole sing metu.
Wong SOLO / YOGYA (mohon maaf untuk yang sering ke Solo !)
> Entute aluuun banget dawa lan sajak ndandang gulo.
Wong RA DUWE GAWEAN
> Ndiskusekake soal entut (kayata sing maca).
Wong GENDHENG :
> Wong sing ngamati ciri-cirine wong liya saka carane ngentut => hiahahaha wen bangettt neh!!!
Wis ah rampung, mahap yah yg gak ngerti silakan berburu kamus bahasa jawa, monggo.. jadi termasuk yg manakah anda-anda sekalian hehe